Het vastleggen en toegankelijk maken van kennis met behulp van software is een belangrijke middel om “schaarse” kennis breed en uniform inzetbaar te maken. Het vakgebied “kennistechnologie” houdt zich bezig met het onderzoeken en aanreiken van methoden en technieken om dit mogelijk te maken. De oorsprong van deze discipline is afkomstig uit de “kunstmatige intelligentie” en daarmee ook veel van de gehanteerde technieken zoals: rule-based reasoning, case-based reasoning, neurale netwerken, genetische algoritmen, beslisbomen etc.

Ieder van de genoemde kennisrepresentatie technieken heeft specifieke voor- en nadelen maar één ding hebben ze gemeen; ze zijn niet al omvattend. Anders gezegd; “kennis kent veel verschijningsvormen zoals: regels, ervaring, herkenning etc.” maar er bestaat niet één representatievorm die dit allemaal afdekt.

Het ligt dan ook voor de hand om meerdere representatievormen te combineren. Object oriëntatie is daarbij een ideaal bindmiddel. Enerzijds kunnen de structurele aspecten van de kennis worden gemodelleerd door middel van objecttypen, eigenschappen, relaties en overerving. Anderzijds kan de “intelligentie” worden beschreven in de daarvoor meest geschikte vormen zoals: beslissingstabellen, regels, flowcharts, berekeningen etc. Deze opzet is vervat in twee software instrumenten genaamd Intelligent Objects en WizKit.

Drie voorbeelden die gebruik maken van de Intelligent Objects kernel:

©2024 ThinkWorks B.V.
info@ThinkWorks.nl